Aktuality

Pozvánka na VČS
ČRS MO Jablonné nad Orlicí

která se koná v sobotu 16. března 2019
v Hostinci U Špičáků Bystřec
začátek ve 14:00 hodin

Program:

 1. Zahájení, přivítání hostů
 2. Volba komisí mandátové a návrhové
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z VČS 2018
 5. Zpráva o činnosti organizace a rybářského kroužku
 6. Zpráva o finančním hospodaření a účetnictví
 7. Zpráva o výlovech a zarybnění revírů
 8. Zpráva dozorčí komise
 9. Různé, vystoupení hostů
 10. Návrh rozpočtu na rok 2019
 11. Diskuse
 12. Zpráva mandátové komise
 13. Dovolení nového člena výboru
 14. Schválení hospodářského výsledku za rok 2018
 15. Schválení rozpočtu na rok 2019
 16. Návrh na usnesení
 17. Závěr

Účast každého člena na Výroční členské schůzi je jedním ze základních členských práv každého člena naší organizace.

Karel Halbrštát
předsedaVážení rybáři a vážené rybářky,

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14 [1], která vyšla 19.2.2018.

NA ZÁKLADĚ TÉTO NOVELY PLATÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. DUBNA 2018 NÁSLEDUJÍCÍ DENNÍ DOBY LOVU RYB NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH:

A) V MĚSÍCI DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ OD 4 DO 24 HODIN,
B) V MĚSÍCI ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN OD 5 DO 22 HODIN.

Příloha: Změna doby lovu 2018

Milí rybáři,

dovolujeme si Vás informovat o vydání prvního čísla Rybářského zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Cílem tohoto Zpravodaje, který bude vycházet třikrát ročně, je zlepšení vnitrosvazové komunikace mezi Radou ČRS a organizačními jednotkami ČRS, především místními organizacemi.

UPOZORNĚNÍ

Odpracujte si brigády v průběhu roku. Nenechávejte to na poslední měsíc listopad. Mohlo by se stát, že by již práce na povinné odpracování brigádnických hodin nebyla. Informujte se o možnostech vykonání brigády u hospodáře organizace na mobilu: +420 777 022 063

>> Jak se stát členem


PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019 A ZAPLACENÍ VYBRANÝCH POVOLENEK

NA ROK 2019
SE USKUTEČNÍ NA RYBÁRNĚ
v sobotu 9. února 2019
od 9:00 – 11:00 hodin

Stálý prodej ryb

Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách rybárny.
Je zajištěn kompletní servis vč. zbavení života a vyvržení.

Využíjte této možnosti k nakoupení čerstvých ryb.

Informace o brigádách
Pracuje se každou sobotu
od 30.3. – 16.11.2019 od 7:00

Již v těchto dnech je možné se zapojit a začít plnit brigádnickou povinnost.

Povinností každého brigádou povinovaného člena je se telefonicky spojit s hospodářem (zástupcem) a dojednat svoji účast na uvedeném termínu. Telefonní kontakt na osobu pověřenou organizací brigád – Kozel Vlastislav +420 777 022 063. Práce na uvedené termíny bude vždy předem připravena. Není možné, aby hospodář (zástupce) sháněl brigádníky osobně. Povinný počet brig. hodin za rok 2019 zůstává stejný, tj.10 hod. Odevzdání vyplněného brigádnického lístku je nutné doručit hospodáři do 30.11.2019!!!


© 2013 www.rybarijablonneno.cz
Český rybářský svaz rybsvaz.cz