Aktuality

Předvánoční prodej ryb 2018
  • 15.12. od 9:00 - 11:00 hod.
Vánoční prodej ryb 2018
  • 21.12. od 13:00 - 18:00 hod.
  • 22.12. od 9:00 - 17:00 hod.
  • 23.12. od 9:00 - 15:00 hod.

Rybárna Hradisková 625, Jablonné nad Orlicí

Členové rybářského spolku v Jablonném nad Orlicí děkují všem občanům za jejich přízeň v celém roce 2018.

Při vánočním prodeji ryb budou u kapra nabízeny půlky i žádané filety. V omezeném množství i polévková směs.

Dovolte nám, abychom Vám do nastávajícího roku 2019 popřáli vše dobré, pohodu, zdraví a vždy dobrou náladu.

Karel Halbrštát
předseda ČRS Jablonné nad Orlicí

Vážení rybáři a vážené rybářky,

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14 [1], která vyšla 19.2.2018.

NA ZÁKLADĚ TÉTO NOVELY PLATÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. DUBNA 2018 NÁSLEDUJÍCÍ DENNÍ DOBY LOVU RYB NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH:

A) V MĚSÍCI DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ OD 4 DO 24 HODIN,
B) V MĚSÍCI ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN OD 5 DO 22 HODIN.

Příloha: Změna doby lovu 2018

Milí rybáři,

dovolujeme si Vás informovat o vydání prvního čísla Rybářského zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Cílem tohoto Zpravodaje, který bude vycházet třikrát ročně, je zlepšení vnitrosvazové komunikace mezi Radou ČRS a organizačními jednotkami ČRS, především místními organizacemi.

UPOZORNĚNÍ

Odpracujte si brigády v průběhu roku. Nenechávejte to na poslední měsíc listopad. Mohlo by se stát, že by již práce na povinné odpracování brigádnických hodin nebyla. Informujte se o možnostech vykonání brigády u hospodáře organizace na mobilu: +420 777 022 063

>> Jak se stát členem


PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2019 A ZAPLACENÍ VYBRANÝCH POVOLENEK

NA ROK 2019
SE USKUTEČNÍ NA RYBÁRNĚ
v sobotu 9. února 2019
od 9:00 – 11:00 hodin

Stálý prodej ryb

Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách rybárny.
Je zajištěn kompletní servis vč. zbavení života a vyvržení.

Využíjte této možnosti k nakoupení čerstvých ryb.

Informace o brigádách
Pracuje se každou sobotu
od 31.3. – 17.11.2018 od 7:00

Již v těchto dnech je možné se zapojit a začít plnit brigádnickou povinnost.

Povinností každého brigádou povinovaného člena je se telefonicky spojit s hospodářem (zástupcem) a dojednat svoji účast na uvedeném termínu. Telefonní kontakt na osobu pověřenou organizací brigád – Kozel Vlastislav +420 777 022 063. Práce na uvedené termíny bude vždy předem připravena. Není možné, aby hospodář (zástupce) sháněl brigádníky osobně. Povinný počet brig. hodin za rok 2018 zůstává stejný, tj.10 hod. Odevzdání vyplněného brigádnického lístku je nutné doručit hospodáři do 30.11.2018!!!


© 2013 www.rybarijablonneno.cz
Český rybářský svaz rybsvaz.cz