Aktuality

ZÁJEZD – EXKURZE

V sobotu 7. září 2019 je naplánována exkurze do Střední rybářské školy ve Vodňanech. Prohlídka potrvá zhruba 1,5 hodiny. Zájemci z řad našich členů se mohou závazně hlásit u pokladní Martiny Gregušové na:

Email: cvejnovamartina@seznam.cz
nebo mobil: 737 174 722

Příjem přihlášek bude ukončen v neděli 25. srpna 2019.
Při přihlášce bude vybírána záloha na dopravu ve výši 150,-Kč


Předpokládaný odjezd z Jablonného nad Orlicí bude v 6:00 hodin z autobusového nádraží.

Podrobnější program bude vyvěšen do 20. července 2019Vážení rybáři a vážené rybářky,

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14 [1], která vyšla 19.2.2018.

NA ZÁKLADĚ TÉTO NOVELY PLATÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. DUBNA 2018 NÁSLEDUJÍCÍ DENNÍ DOBY LOVU RYB NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH:

A) V MĚSÍCI DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ OD 4 DO 24 HODIN,
B) V MĚSÍCI ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN OD 5 DO 22 HODIN.

Příloha: Změna doby lovu 2018

Milí rybáři,

dovolujeme si Vás informovat o vydání prvního čísla Rybářského zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Cílem tohoto Zpravodaje, který bude vycházet třikrát ročně, je zlepšení vnitrosvazové komunikace mezi Radou ČRS a organizačními jednotkami ČRS, především místními organizacemi.

UPOZORNĚNÍ

Odpracujte si brigády v průběhu roku. Nenechávejte to na poslední měsíc listopad. Mohlo by se stát, že by již práce na povinné odpracování brigádnických hodin nebyla. Informujte se o možnostech vykonání brigády u hospodáře organizace na mobilu: +420 739 454 793

>> Jak se stát členem


Stálý prodej ryb

Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách rybárny.
Je zajištěn kompletní servis vč. zbavení života a vyvržení.

Využíjte této možnosti k nakoupení čerstvých ryb.

Informace o brigádách
Pracuje se každou sobotu
od 30.3. – 16.11.2019 od 7:00

Již v těchto dnech je možné se zapojit a začít plnit brigádnickou povinnost.

Povinností každého brigádou povinovaného člena je se telefonicky spojit s hospodářem (zástupcem) a dojednat svoji účast na uvedeném termínu. Telefonní kontakt na osobu pověřenou organizací brigád – Baláš Lukáš +420 739 454 793.. Práce na uvedené termíny bude vždy předem připravena. Není možné, aby hospodář (zástupce) sháněl brigádníky osobně. Povinný počet brig. hodin za rok 2019 zůstává stejný, tj.10 hod. Odevzdání vyplněného brigádnického lístku je nutné doručit hospodáři do 30.11.2019!!!


© 2013 www.rybarijablonneno.cz
Český rybářský svaz rybsvaz.cz