PLÁN PRÁCE

výboru ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí na rok 2018.

Pravidelné schůze se konají převážně první čtvrtek v měsíci od 19:00 hod. V měsíci květen – září od 19:30 hod.

Pokladník bude vyřizovat finanční záležitosti vždy 15 minut před začátkem schůze, t.j. od 18:45 hodin a květen - září od 19:15 hodin.


Schůze v roce 2018 jsou v těchto termínech:

11.ledna
8.února
8.března
5.dubna
3.května
7.června
12.července
6.září
4.října
1.listopadu
6.prosince

Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem. Pravidelnými body jednání jsou:

Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Informace o přestupcích
Informace o hospodářské činnosti
Různé

Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

11. ledna - předběžné hodnocení roku 2017, program na VČS
8. února - příprava VČS v Bystrci
8. března - organizační záležitosti na rok 2018
5. dubna - příprava akcí v roce 2018
3. května - rybářské závody v Bystříčku
7. června - hodnocení ubytování na Rybárně
12. července - hodnocení prodejní akce
6. září - plnění finančního plánu, kontrola
4. října - zahájení práce kroužku mládeže
1. listopadu - průběžná zpráva o rybářské stráži, termíny vánočního prodeje ryb
6. prosince - příprava inventury majetku
© 2013 www.rybarijablonneno.cz
Český rybářský svaz rybsvaz.cz