PLÁN PRÁCE

výboru ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí na rok 2017.

Pravidelné schůze se konají převážně první čtvrtek v měsíci od 19:00 hod. V měsíci květen – září od 19:30 hod.
Pokladník bude vyřizovat finanční záležitosti vždy 15 minut před začátkem schůze, t.j. od 18:45 hodin a květen - září od 19:15 hodin.

Schůze v roce 2017 jsou v těchto termínech:

5.ledna
9.února
2.března
6.dubna
4.května
1.června
13.července
7.září
5.října
2.listopadu
7.prosince

Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem. Pravidelnými body jednání jsou:

Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Informace o přestupcích
Informace o hospodářské činnosti
Různé

Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

5. ledna - předběžné hodnocení roku 2016, program na VČS
9. února - příprava VČS v Bystrci
2. března - organizační záležitosti na rok 2017
6. dubna - příprava akcí v roce 2017
4. května - rybářské závody v Bystříčku
1. června - hodnocení ubytování na Rybárně
13. července - hodnocení prodejní akce
7. září - plnění finančního plánu, kontrola
5. října - zahájení práce kroužku mládeže
2. listopadu - průběžná zpráva o rybářské stráži
7. prosince - příprava inventury majetku
© 2013 www.rybarijablonneno.cz
Český rybářský svaz rybsvaz.cz