Rybáři
Jablonné nad Orlicí

Pozvánka na VČS

ČRS MO Jablonné nad Orlicí
která se koná v sobotu 19. června 2021
v Hostinci U Novotnů v Mistrovicích
začátek ve 14:00 hodin


Program:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba komisí mandátové a návrhové
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení z VČS 2020
5. Zpráva o činnosti organizace a rybářského kroužku
6. Zpráva o finančním hospodaření a účetnictví
7. Zpráva o výlovech a zarybnění revírů
8. Zpráva dozorčí komise
9. Různé, vystoupení hostů
10. Návrh rozpočtu na rok 2021
11. Diskuse
12. Zpráva mandátové komise
14. Schválení hospodářského výsledku za rok 2020
15. Schválení rozpočtu na rok 2021
16. Návrh na usnesení
17. Závěr

Účast každého člena na Výroční členské schůzi je jedním ze
základních členských práv každého člena naší organizace.

Karel Halbrštát
předseda


Činnost dětského rybářského kroužku

V rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni jsme obdrželi dotaci z Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 20 000,-Kč. Program jsme využili na rozšíření nabídky trávení volného času dětí a mládeže. Programem jsme částečně pokryli náklady spojené s celoroční činností dětského rybářského kroužku a byly podpořeny akce pořádané rybářským spolkem pro děti a mládež.

Při realizaci tohoto programu byl propagován Pardubický kraj jako přímý poskytovatel dotace na činnost dětí a mládeže našeho spolku.

Finanční prostředky byly hospodárně investovány a bylo dbáno na jejich správné využití.

Karel Halbrštát
předseda


Vážení rybáři a vážené rybářky

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14 [1], která vyšla 19.2.2018.

NA ZÁKLADĚ TÉTO NOVELY PLATÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. DUBNA 2018 NÁSLEDUJÍCÍ DENNÍ DOBY LOVU RYB NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH:

A) V MĚSÍCI DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ OD 4 DO 24 HODIN,
B) V MĚSÍCI ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN OD 5 DO 22 HODIN.


Milí rybáři

dovolujeme si Vás informovat o vydání prvního čísla Rybářského zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Cílem tohoto Zpravodaje, který bude vycházet třikrát ročně, je zlepšení vnitrosvazové komunikace mezi Radou ČRS a organizačními jednotkami ČRS, především místními organizacemi.


PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK

Vzhledem k epidemiologické situaci prodej povolenek zrušen!!!
Náhradní termín bude včas oznámen! Vybrané druhy povolenek lze nahlásit
na email: cvejnovamartina@seznam.cz 
VČS se plánuje na sobotu 13.3.2021 od 14:00 hodin.

Stálý prodej ryb

Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách rybárny.
Je zajištěn kompletní servis vč. zbavení života a vyvržení. 

Využíjte této možnosti k nakoupení čerstvých ryb.

Informace o brigádách

Pracuje se každou sobotu
od 20.3. – 27.11.2021 od 7:00

Již v těchto dnech je možné se zapojit a začít plnit brigádnickou povinnost.

Povinností každého brigádou povinovaného člena je se telefonicky spojit s hospodářem
(zástupcem) a dojednat svoji účast na uvedeném termínu. Telefonní kontakt na osobu
pověřenou organizací brigád – Baláš Lukáš +420 739 454 793. Práce na uvedené termíny
bude vždy předem připravena. Není možné, aby hospodář (zástupce) sháněl brigádníky
osobně
. Povinný počet brig. hodin za rok 2021 zůstává stejný, tj.10 hod. Odevzdání
vyplněného brigádnického lístku je nutné doručit hospodáři do 30.11.2021!!!