Rybáři
Jablonné nad Orlicí

Předvánoční prodej ryb 2020
19.12. od 9:00 - 11:00 hod.

Vánoční prodej ryb 2020
21. 12. od 9:00 - 17:00 hod
22. 12. od 9:00 – 17:00 hod.
23. 12. od 9:00 – 14:00 hod.
24. 12. Od 9:00 – 11:00 hod.

Rybárna Hradisková 625, Jablonné nad Orlicí

Při vánočním prodeji ryb budou u kapra nabízeny půlky i žádané filety. V omezeném
množství i polévková směs.


Dovolte nám, abychom Vám do nastávajícího roku 2021 popřáli vše dobré, pohodu, zdraví
a vždy dobrou náladu.

Karel Halbrštát
předseda ČRS Jablonné nad Orlicí

Činnost dětského rybářského kroužku

V rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni jsme obdrželi dotaci z Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 20 000,-Kč. Program jsme využili na rozšíření nabídky trávení volného času dětí a mládeže. Programem jsme částečně pokryli náklady spojené s celoroční činností dětského rybářského kroužku a byly podpořeny akce pořádané rybářským spolkem pro děti a mládež.

Při realizaci tohoto programu byl propagován Pardubický kraj jako přímý poskytovatel dotace na činnost dětí a mládeže našeho spolku.

Finanční prostředky byly hospodárně investovány a bylo dbáno na jejich správné využití.

Karel Halbrštát
předseda


Vážení rybáři a vážené rybářky

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14 [1], která vyšla 19.2.2018.

NA ZÁKLADĚ TÉTO NOVELY PLATÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. DUBNA 2018 NÁSLEDUJÍCÍ DENNÍ DOBY LOVU RYB NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH:

A) V MĚSÍCI DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ OD 4 DO 24 HODIN,
B) V MĚSÍCI ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN OD 5 DO 22 HODIN.


Milí rybáři

dovolujeme si Vás informovat o vydání prvního čísla Rybářského zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Cílem tohoto Zpravodaje, který bude vycházet třikrát ročně, je zlepšení vnitrosvazové komunikace mezi Radou ČRS a organizačními jednotkami ČRS, především místními organizacemi.


PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK

NA ROK 2021 A ZAPLACENÍ
VYBRANÝCH POVOLENEK
NA ROK 2021
SE USKUTEČNÍ NA RYBÁRNĚ
v sobotu 9. ledna 2021
od 9:00 – 11:00 hodin

Stálý prodej ryb

Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách rybárny.
Je zajištěn kompletní servis vč. zbavení života a vyvržení. 

Využíjte této možnosti k nakoupení čerstvých ryb.

Informace o brigádách

Pracuje se každou sobotu
od 14.3. – 21.11.2020 od 7:00

Již v těchto dnech je možné se zapojit a začít plnit brigádnickou povinnost.

Povinností každého brigádou povinovaného člena je se telefonicky spojit s hospodářem (zástupcem) a dojednat svoji účast na uvedeném termínu. Telefonní kontakt na osobu pověřenou organizací brigád – Baláš Lukáš +420 739 454 793. Práce na uvedené termíny bude vždy předem připravena. Není možné, aby hospodář (zástupce) sháněl brigádníky osobně. Povinný počet brig. hodin za rok 2020 zůstává stejný, tj.10 hod. Odevzdání vyplněného brigádnického lístku je nutné doručit hospodáři do 30.11.2020!!!