Rybáři
Jablonné nad Orlicí

ZÁJEZD

Mořský svět Praha

Mořský svět vznikl před devatenácti roky, v roce 2002. V té době nebyla akvaristika tolik rozšířená,
expozice se otvírali pouze s malými akvárii, z nichž největší mělo objem 7 000 litrů mořské vody.
Teprve postupně realizovali stavbu větších nádrží. V současné době má největší nádrž, kterou obývají
žraloci, objem 100 000 litrů mořské vody.

Termín zájezdu: sobota 18. září 2021

Přihlášky: Martina Gregušová, mobil 737 174 722 do 31.8.2021
 

Činnost dětského rybářského kroužku

V rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni jsme obdrželi dotaci z Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 20 000,-Kč. Program jsme využili na rozšíření nabídky trávení volného času dětí a mládeže. Programem jsme částečně pokryli náklady spojené s celoroční činností dětského rybářského kroužku a byly podpořeny akce pořádané rybářským spolkem pro děti a mládež.

Při realizaci tohoto programu byl propagován Pardubický kraj jako přímý poskytovatel dotace na činnost dětí a mládeže našeho spolku.

Finanční prostředky byly hospodárně investovány a bylo dbáno na jejich správné využití.

Karel Halbrštát
předseda


Vážení rybáři a vážené rybářky

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14 [1], která vyšla 19.2.2018.

NA ZÁKLADĚ TÉTO NOVELY PLATÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. DUBNA 2018 NÁSLEDUJÍCÍ DENNÍ DOBY LOVU RYB NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH:

A) V MĚSÍCI DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ OD 4 DO 24 HODIN,
B) V MĚSÍCI ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN OD 5 DO 22 HODIN.


Milí rybáři

dovolujeme si Vás informovat o vydání prvního čísla Rybářského zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Cílem tohoto Zpravodaje, který bude vycházet třikrát ročně, je zlepšení vnitrosvazové komunikace mezi Radou ČRS a organizačními jednotkami ČRS, především místními organizacemi.


Stálý prodej ryb

Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách rybárny.
Je zajištěn kompletní servis vč. zbavení života a vyvržení. 

Využíjte této možnosti k nakoupení čerstvých ryb.

Informace o brigádách

Pracuje se každou sobotu
od 20.3. – 27.11.2021 od 7:00

Již v těchto dnech je možné se zapojit a začít plnit brigádnickou povinnost.

Povinností každého brigádou povinovaného člena je se telefonicky spojit s hospodářem
(zástupcem) a dojednat svoji účast na uvedeném termínu. Telefonní kontakt na osobu
pověřenou organizací brigád – Baláš Lukáš +420 739 454 793. Práce na uvedené termíny
bude vždy předem připravena. Není možné, aby hospodář (zástupce) sháněl brigádníky
osobně
. Povinný počet brig. hodin za rok 2021 zůstává stejný, tj.10 hod. Odevzdání
vyplněného brigádnického lístku je nutné doručit hospodáři do 30.11.2021!!!