Rybáři
Jablonné nad Orlicí

Plán práce

výboru ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí na rok 2022. 

Pravidelné schůze se konají převážně první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod.

Pokladník bude vyřizovat finanční záležitosti vždy 15 minut před začátkem schůze.

 

Schůze v roce 2022 jsou v těchto termínech:

13. ledna
3. února
3. března
7. dubna
5. května
2. června
7. července
1. září
6. října
3. listopadu
1. prosince

 

Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem. Pravidelnými body jednání jsou:

Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Informace o přestupcích
Informace o hospodářské činnosti
Různé

Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:
13. ledna - předběžné hodnocení roku 2021, program na VČS
3. února - příprava VČS v Bystrci
3. března - organizační záležitosti na rok 2022
7. dubna - příprava akcí v roce 2022
5. května - rybářské závody v Bystříčku
2. června - hodnocení ubytování na Rybárně
7. července - hodnocení prodejní akce
1. září - plnění finančního plánu, kontrola
6. října - zahájení práce kroužku mládeže
3. listopadu - průběžná zpráva o rybářské stráži, termíny vánočního prodeje ryb
1. prosince - příprava inventury majetku