Rybáři
Jablonné nad Orlicí

Plán práce

výboru ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí na rok 2024. 

Pravidelné schůze se konají převážně první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod.

Pokladník bude vyřizovat finanční záležitosti vždy 15 minut před začátkem schůze.

 

Schůze v roce 2024 jsou v těchto termínech:

4. ledna
1. února
29. února
4. dubna
2. května
6. června
4. července
5. září
3. října
7. listopadu
5. prosince

 

Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem. Pravidelnými body jednání jsou:

Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Informace o přestupcích
Informace o hospodářské činnosti
Různé

Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:
4. ledna - předběžné hodnocení roku 2023, program na VČS
1. února - příprava VČS v Mistrovicích
29. února - organizační záležitosti na rok 2024
4. dubna - příprava akcí v roce 2024
2. května - rybářské závody v Bystříčku
6. června - hodnocení ubytování na Rybárně
5 září - plnění finančního plánu, kontrola
3. října - zahájení práce kroužku mládeže, termíny vánočního prodeje ryb 
7. listopadu - průběžná zpráva o rybářské stráži
5. prosince - příprava inventury majetku