Rybáři
Jablonné nad Orlicí

 

Historie

Naše rybářská organizace patří mezi vůbec nejstarší rybářské spolky v České republice. K jejímu založení a následnému potvrzení došlo již v předminulém století, a to v květnu 1885. Hlavní důvod zakládání spolků: v roce 1883 byl přijat nový rybářský zákon, který zakazoval volný rybolov. Lovit směl pouze ten, kdo měl rybářský lístek, byly stanoveny nejmenší lovné míry a hájení ryb. Toliko dávná historie. 


Současnost

V současné době naše organizace sdružuje 79 členů dospělých, 5 mládeže a 6 dětí. Hospodaří na toku Tiché Orlice č. 6, který je dlouhý celkem 7,69 km, začíná Od jezu mlýna ve Verměřovicích a končí jezem elektrárny v Sobkovicích. Přítoky jsou chovné, hospodaříme i na malé vodě čítající 3 malé vodní plochy (Bystříčko, Vávrovka, Sobkovice). Součástí rybárny je rybí líheň, z jejíž produkce každý rok vysazujeme a prodáváme plůdek pstruha obecného, duhového, lipana podhorního a ostroretky stěhovavé. Stavba objektu líhně byl započata v roce 1982 a dokončena v roce 1984, a to svépomocí, díky obětavosti členů spolku. Náš spolek nabízí také ubytování, které je situováno ve stejném objektu rybárny. Více informací viz odkaz. 

 

Činnost

Činnost v našem rybářském spolku je založena na čistě dobrovolné bázi. Samozřejmě, že existují určité povinnosti vyplývající ze stanov a rutinní denní činnosti, jako jsou např. brigády na údržbě majetku, pořádání kulturních akcí a další. 


Další informace

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Jablonné nad Orlicí
Výbor místní organizace Jablonné nad Orlicí


Výbor místní organizace je volen členskou schůzí na čtyřleté volební období. Výbor naší místní organizace se schází převážně každý první čtvrtek v měsíci na Rybárně, kde se nachází sídlo naší MO. 

 

Výbor

- je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členskou schůzí. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.